วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

รองประธาน OCA ดูความพร้อมแข่งเอเชียนบีช เกมส์ ที่ภูเก็ต


ภูเก็ตเตรียมต้อนรับการมาเยือนของ Mr.Wei Jizhong รองประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) ระหว่างวันที่ 23-28 ก.พ.นี้ เพื่อดูความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนบีช เกมส์ 2014
      
       เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 15 ก.พ.56 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการมาเยือนประเทศไทย ของ Mr.Wei Jizhong รองประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) เพื่อดูความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีช เกมส์ 2014 ครั้งที่ 4 ที่จังหวัดภูเก็ต มีนายดำรง ไชยเสนา แทนผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต นายชัยรัตน์ สุขบาล รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง นายแพทย์บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายวีระศักดิ์ อเนกวงศ์สวัสดิ์ ปลัดเทศบาลตำบลกะรน และผู้แทนจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
      
       ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้แจ้งว่า Mr.Wei Jizhong รองประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) และคณะจะเดินทางมาดูความพร้อมด้านสนามแข่งขันระหว่างวันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2556 ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีช เกมส์ 2014 ครั้งที่ 4 นั้น
      
       โดยในการมาเยือนนั้น ทางคณะจะมีการประชุมร่วมทุกฝ่ายถึงภาพรวมของการจัดการแข่งขัน และการรายงานถึงความคืบหน้าของฝ่ายต่างๆ และจะมีการเยี่ยมชมในเรื่องของสนามแข่งขันกีฬา ที่หาดป่าตอง หาดกะตะ และหาดกะรน และการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต ในการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีช เกมส์ ครั้งที่ 4 จึงเห็นว่า จังหวัดภูเก็ตควรจะมีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อชื่อเสียง และเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดไปพร้อมกัน วันนี้จึงได้เรียนเชิญทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ และมอบหมายภารกิจต่างๆ ให้ชัดเจนเพื่อจะได้ไปดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป
      
       ดร.สมหมาย กล่าวต่อไปว่า ในการมาเยือนจังหวัดภูเก็ตของผู้แทน OCA นั้น จะทำให้เราทราบข้อมูลชัดเจนในเรื่องของ 17 ชนิดกีฬา ซึ่งประกอบด้วย กีฬากาบัดดี้ชายหาด เซปักตะกร้อชายหาด ฟุตบอลชายหาด บาสเกตบอลชายหาด เปตองชายหาด เจ็ตสกี มวยไทย กีฬาเรือใบ วินด์เซิร์ฟ วอลเลย์บอลชายหาด แฮนด์บอล วู้ดบอล มวยปล้ำ กีฬาทางน้ำ กีฬาทางอากาศ กีฬาสกีน้ำ และไตรกีฬา และยังมีอีก 2 ชนิดกีฬาที่ขอเพิ่มเติมคือ เอ็กซ์ตรีม กับเรือคายัคทะเล ซึ่งต้องรอการเห็นชอบจาก OCA ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม คิดว่าหลังจากการประชุมร่วมกัน และการลงสำรวจพื้นที่แล้วก็จะมีความชัดเจนในการจัดพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะทำให้การแข่งขันราบรื่น รวมทั้งมีความปลอดภัยด้วย
โดย.. ASTV Manager ภาคใต้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั่วไป